เกรท วอลล์ มอเตอร์ พร้อมเดินหน้าสู่การเป็น 1 ใน 3 ผู้นำแบรนด์รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในไทย เปิดตัว GWM Training Center แห่งแรกในไทย

เกรท วอลล์ มอเตอร์ พร้อมเดินหน้าสู่การเป็น 1 ใน 3 ผู้นำแบรนด์รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในไทย เปิดตัว GWM Training Center แห่งแรกในไทย เพื่อสร้างเสริมทักษะและศักยภาพ พนักงาน iAM ต่อยอดกลยุทธ์ด้านการขายและบริการหลังการขาย
โดยศูนย์อบรม GWM Training Center ครอบคลุมบริเวณชั้น 2 ของ ATT U PARK Bangna สามารถรองรับการฝึกอบรมบุคลากรได้อย่างครบครัน เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีอันทันสมัย ประกอบด้วยห้องฝึกอบรมเฉพาะทางถึง 4 ห้อง ได้แก่
✅ ห้อง Sales Training สำหรับฝึกอบรมทฤษฎีเกี่ยวกับการขาย
✅ ห้อง Technical Training สำหรับฝึกอบรมทฤษฎีหลักการทำงานของรถยนต์
✅ ห้อง Overhaul Room สำหรับฝึกภาคปฏิบัติในการถอดประกอบเครื่องยนต์และเกียร์
✅ ห้อง Workshop สำหรับฝึกภาคปฏิบัติงานบริการของช่างเทคนิค
คุณณรงค์ สีตลายน กรรมการผู้จัดการ เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “เกรท วอลล์ มอเตอร์ มุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ การบริการ ที่เปี่ยมไปด้วยเทคโนโลยีอันล้ำสมัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้บริโภค โดยการพัฒนาขีดความสามารถให้ครอบคลุมรอบด้านควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรให้ได้มาตรฐาน จึงได้มีการเปิดศูนย์อบรมแห่งใหม่ หรือ GWM Training Center เพื่อรองรับและฝึกอบรมพนักงานขายและช่างเทคนิคของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ทั่วประเทศ ซึ่งพนักงานทุกคนจะต้องผ่านการฝึกอบรมที่ศูนย์อบรมดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจในความรู้ความสามารถในการบริการลูกค้าและซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าทุกรุ่นของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล”
เกรท วอลล์ มอเตอร์ มุ่งมั่นที่จะส่งมอบประสบการณ์อันเป็นเอกลักษณ์ ในฐานะหนึ่งในผู้นำด้านยานยนต์ไฟฟ้า (xEV Leader) และบริษัทที่ให้บริการเทคโนโลยีระดับโลก (Global Intelligent Technology Company) ด้วยการเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่อัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีอันล้ำสมัย เพื่อเติมเต็มระบบนิเวศและอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ให้ทัดเทียมระดับสากลควบคู่ไปกับการตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของผู้บริโภคชาวไทย