ซื้อรถยนต์ทุกรุ่น ผ่านทาง GWM Certified Pre-Owned

ซื้อรถยนต์ทุกรุ่น ผ่านทาง GWM Certified Pre-Owned ออกรถสบายๆ ดาวน์ 0%*
จากสถาบันทางการเงินชั้นนำในประเทศไทยที่เข้าร่วมรายการ
ระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2567 - 31 มีนาคม 2567
*ดาวน์ 0%* เงื่อนไขขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้ขออนุมัติสินเชื่อ มูลค่าสูงสุด ไม่เกิน 90,000 บาท** เฉพาะรถยนต์ทุกรุ่นที่จดทะเบียนรถแล้ว เมื่อทำสัญญาเช่าซื้อกับ Kleasing หรือ ttb เท่านั้น
**เมื่อเปรียบเทียบกับเงินดาวน์ในอัตราปกติของรถยนต์มือสอง Kleasing และ ttb ที่เงินดาวน์ 10% ของราคาขายเฉลี่ยทุกรุ่นในโครงการ GWM Certified Pre-Owned โดยผลการอนุมัติสินเชื่อและเงินดาวน์ 0% จะเป็นไปตามที่สถาบันการเงินที่ร่วมรายการกำหนด