ข้อกำหนดและเงื่อนไข GWM TANK 500 PRE-SALE

รายละเอียดและข้อจำกัดการรับผิดชอบ การสั่งซื้อ GWM TANK 500 VALUE PLUS ภายใต้การจองสิทธิ GWM TANK 500 PRE-SALE เพื่อซื้อ All New GWM TANK 500 Hybrid SUV

ระยะเวลาจองสิทธิตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 00:01 น ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 18:00 น โดย บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (“เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย)” หรือ “บริษัทฯ”) ที่แอปพลิเคชัน GWM 

สิทธิพิเศษ และเงื่อนไขสำหรับแพ็กเกจ GWM TANK 500 VALUE PLUS มูลค่า 5,000 บาท ประกอบด้วย

 

1. คูปองเงินสดมูลค่า 50,000 บาท ใช้เป็นส่วนลดในการซื้อ All New GWM TANK 500 Hybrid SUV จาก เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย)*

2. รับเพิ่ม 2 ปี บริการแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตภายในรถ (IoT: Internet of Things) จาก TRUE จากเดิม 1 ปี รวมเป็น 3 ปี มูลค่า 6,988 บาท**

3. พิเศษ รับ GWM TANK 500 Badge Special Edition สำหรับลูกค้า 500 ท่านแรกที่ชำระเงินจองเท่านั้น***

รวม สิทธิพิเศษที่ได้รับจาก GWM TANK 500 VALUE PLUS มูลค่าสูงสุดกว่า 60,000 บาท เมื่อจองสิทธิและทำการสั่งซื้อ แพ็กเกจ GWM TANK 500 VALUE PLUS  ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 00:01 น ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 18:00 น ชำระเงินมัดจำ จำนวน 10,000 บาท ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 20:00 น ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 23:59 น และรับรถภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

*คูปองเงินสด มูลค่า 50,000 บาท สามารถใช้เพื่อเป็นส่วนลดมูลค่า 50,000 บาท สำหรับการซื้อรถยนต์ All New GWM TANK 500 Hybrid SUV รุ่นใดก็ได้ จาก เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) โดยใช้เป็นส่วนลดจากมูลค่ารถยนต์เท่านั้น (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) ไม่สามารถใช้เพื่อเป็นส่วนลดเงินจองหรือเงินดาวน์ได้

**โปรดศึกษารายละเอียดจากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต เงื่อนไขการให้บริการ เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gwm.co.th/services.html

***สำหรับ GWM TANK 500 Badge Special Edition นี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ให้แก่ ลูกค้า 500 ท่านแรกที่ชำระเงินมัดจำผ่านระบบของบริษัทโดยเสร็จสมบูรณ์ และให้ข้อมูลครบถ้วน โดยบริษัทจะพิจารณาจากเวลาที่ลูกค้าทำธุรกรรมวางเงินมัดจำเสร็จสมบูรณ์ผ่านระบบของบริษัท เป็นสำคัญ จากนั้นบริษัทจะพิจารณารวบรวมและตรวจสอบ รายชื่อลูกค้า 500 ลำดับแรกที่ดำเนินการถูกต้องและครบถ้วนตามเงื่อนไขโดยเร็ว และจะประกาศ GWM ID ของผู้มีสิทธิได้รับสิทธิข้อเสนอพิเศษ GWM TANK 500 Badge Special Edition นี้ ผ่านทาง GWM Application และ Facebook GWM Thailand (fb.com/GWMThai) วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ภายในเวลา 16.00 น.

 • เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิ์ ในการจอง 1 ครั้ง ต่อ 1 ผู้ใช้ (GWID) หรือ 1 เบอร์โทรศัพท์ในการสั่งซื้อ แพ็กเกจ GWM TANK 500 VALUE PLUS สำหรับใช้ในการซื้อรถ All New GWM TANK 500 Hybrid SUV 1 คันเท่านั้น ในช่วงวันและเวลาที่กำหนดสำหรับการจองสิทธิ และตลอดช่วงระยะเวลาดังกล่าว ผู้จองสิทธิสามารถยกเลิกการจองและทำการจองใหม่ได้ โดยระบบระบบจะทำการคืนเงินสำหรับการยกเลิกคำสั่งซื้อ แพ็กเกจ GWM TANK 500 VALUE PLUS ตามเงื่อนไขของธนาคารของผู้สั่งซื้อ 
 • การสั่งซื้อแพ็กเกจ GWM TANK 500 VALUE PLUS เป็นการซื้อแพ็กเกจเสริม ซึ่งจำหน่ายเฉพาะในช่วงเวลาตามที่กำหนดเท่านั้นและจะไม่มีจำหน่ายหลังจบแคมเปญ การสั่งซื้อแพ็คเกจ GWM TANK 500 VALUE PLUS จะต้องชำระเงินมูลค่า 5,000 บาท ก่อนวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 18:00 น. หากไม่ทำการสั่งซื้อให้สำเร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าคุณได้สละสิทธิ์สำหรับการสั่งซื้อแพ็กเกจ GWM TANK 500 VALUE PLUS
 • การซื้อแพ็กเกจ GWM TANK 500 VALUE PLUS ยังไม่รวมอยู่ในมูลค่าของรถยนต์ หรือการจองใดๆ และไม่ถือเป็นการยืนยันสิทธิการจอง ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินเพื่อมัดจำรถ All New GWM TANK 500 Hybrid SUV ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 20:00 น ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 23:59 น. และ ออกรถภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 มิฉะนั้นจะถือว่ายกเลิกการซื้อแพ็กเกจนี้ และระบบจะทำการคืนเงินให้โดยอัตโนมัติ
 • สิทธิจากข้อเสนอ GWM TANK 500 VALUE PLUS ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนมูลค่าของสิทธิที่ระบุไว้เป็นเงินสดได้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการลงทะเบียนจองสิทธิ เพื่อซื้อ All New GWM TANK 500 Hybrid SUV ภายใต้แคมเปญ GWM TANK 500 PRE-SALE 

 • ผู้ทำธุรกรรมการจองสิทธิเพื่อซื้อ รถยนต์ All New GWM TANK 500 Hybrid SUV จาก บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (“เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย)” หรือ “บริษัท”) จะต้องเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย และมีอายุ 20 ปี ขึ้นไป หรือนิติบุคคล ณ วันที่จอง และต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่ เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) กำหนด ในกรณีที่ผู้จองกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าผู้จองสละสิทธิ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการจอง 1 ครั้ง ต่อ 1 ผู้ใช้ (GWID) หรือ 1 เบอร์โทรศัพท์ในการลงทะเบียน สำหรับใช้ในการซื้อรถ All New GWM TANK 500 Hybrid SUV 1 คันเท่านั้น ในช่วงวันและเวลาที่กำหนดสำหรับการจองสิทธิ และตลอดช่วงระยะเวลาดังกล่าว ผู้จองสิทธิสามารถยกเลิกการจองและทำการจองใหม่ได้
 • ระยะเวลาการลงทะเบียนจองสิทธิ เพื่อรับข้อเสนอพิเศษ GWM TANK 500 PRE-SALE เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 00:01 น ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 18:00 น ผ่านช่องทาง GWM Application หรือเว็บไซต์ www.GWM.co.th เท่านั้น
 • สำหรับผู้ที่จองสิทธิ GWM TANK 500 PRE-SALE สำเร็จแล้ว จะต้องทำสัญญาจองซื้อรถยนต์ All New GWM TANK 500 Hybrid SUVและชำระเงินมัดจำ จำนวน 10,000 บาท ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 20:00 น ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 23:59 น  การชำระเงินมัดจำผ่านระบบ จะต้องชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมงนับจากการกดสั่งซื้อตอนนี้ หากไม่ได้ชำระเงินมัดจำในการจองภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิฯ
 • ผู้จองและวางเงินมัดจำเพื่อจองซื้อรถยนต์ด้วยข้อเสนอ GWM TANK 500 PRE-SALE จะต้องรับรถภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 
 • ในระหว่างการจองสิทธิ หากผู้จองสิทธิ ต้องการเปลี่ยนสีภายนอกรถ สามารถทำการแก้ไขสีที่จองได้ ผ่านแอปพลิเคชัน GWM หรือ Website GWM.co.th ก่อนการชำระเงินมัดจำ หรือหากทำการชำระเงินมัดจำแล้ว สามารถติดต่อ GWM Contact Centre 02-668-8888 หรือ ตัวแทนลูกค้าสัมพันธ์ (iAM) ที่ GWM Department Store และ Partner Store เพื่อแก้ไขได้
 • สิทธิจากข้อเสนอพิเศษ GWM TANK 500 PRE-SALE ไม่สามารถนำไปใช้กับสิทธิพิเศษอื่นๆ ของบริษัท และไม่สามารถโอน ให้ หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือสิทธิอย่างอื่นได้
 • การเข้าร่วมการรับข้อเสนอพิเศษ GWM TANK 500 PRE-SALE นี้ ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการจองสิทธิ หากพบว่ามีการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ภายใต้ดุลพินิจของบริษัทฯ

1. การจองสิทธิ

การจองสิทธิ เพื่อซื้อ All New GWM TANK 500 Hybrid SUV ภายใต้แคมเปญ GWM TANK 500 PRE-SALE นี้ เป็นเพียงการจองสิทธิตามแคมเปญ ผ่าน GWM Application ของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เท่านั้น ทั้งนี้ ไม่ถือเป็นความผูกพัน ของเกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) ในการจำหน่ายหรือให้บริการนี้จนกว่าผู้จองสิทธิจะดำเนินการทำสัญญาจองซื้อรถยนต์ และชำระเงินจองเท่านั้น เพื่อประโยชน์ของผู้จองสิทธิ ควรศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า ก่อนตัดสินใจจองซื้อรถยนต์

2. การยกเลิกการจองสิทธิโดยผู้จองสิทธิ

หากท่านต้องการยกเลิกการจองสิทธิของท่านหลังจากที่การจองสิทธิได้รับการยืนยันแล้ว ท่านต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุอยู่ในการยืนยันการจองสิทธิของท่าน

3. การยกเลิกการจองสิทธิของท่านโดย เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย)

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองของท่านได้ทุกเมื่อ โดยมีผลทันทีหลังจากที่มีการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ท่าน ทั้งนี้ หากท่านไม่สามารถทำสัญญาจองรถยนต์และชำระค่าใช้จ่ายในการจองของท่านได้ครบถ้วนและภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าการจองสิทธิของท่านถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

• บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องยกเลิกการจองของท่านเป็นกรณีพิเศษหากเกิด "เหตุสุดวิสัย" โดยหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่สามารถชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่ท่านได้รับจากการยกเลิกดังกล่าว

• สำหรับจุดประสงค์ของข้อนี้ เหตุสุดวิสัย คือเหตุการณ์ใด ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าหรือหลีกเลี่ยงแม้มีการเฝ้าระวังอย่างถึงที่สุด อันเป็นเหตุที่ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหารถยนต์ให้ท่านได้ เหตุการณ์เหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสงคราม ภัยจากสงคราม การก่อการร้าย และผลกระทบหรือภัยที่เกิดจากกิจกรรม การจลาจลดังกล่าว การดำเนินการของรัฐบาลใด ๆ หรือผู้มีอำนาจระดับประเทศ ข้อพิพาทอุตสาหกรรม การปิดกั้น หายนะจากธรรมชาติหรือนิวเคลียร์ อัคคีภัย หายนะทางเคมีหรือชีวภาพ ภัยอันตรายจากสภาพอากาศ ทะเล น้ำแข็ง และแม่น้ำ และเหตุการณ์ที่คล้ายกันอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

4. ข้อจำกัดความรับผิด

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายหรือการชดใช้อื่นใด: (ก) ที่ซึ่งมีพื้นฐานมาจากข้อมูลที่ท่านได้มอบให้แก่บริษัท ซึ่งบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าท่านอาจประสบกับปัญหาหรือความยากลำบากหากบริษัทยกเลิกการจองสิทธิของท่าน หรือ (ข) ที่เกี่ยวข้องกับการกล่าวอ้างว่าเกิดการสูญเสียทางการเงิน

5. การปรับเปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไขการจองสิทธิ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) กำหนด ในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ลงทะเบียนทดลองขับได้แล้ววันนี้
https://bit.ly/3thbaox
▶️ ฝ่ายขายเปิดบริการทุกวัน 08.00-17.00 น.
#ติดต่อสอบถามเราผ่านช่องทางต่างๆ ได้ที่นี่!!!
☎️ GWM Korat Call Centre: 044-049822
GWM YouTube: GWM Korat
GWM Tiktok: GWM Korat
GWM Line: @GWMKorat หรือ Click https://lin.ee/Il1FCJO
GWM Website: https://www.gwmkorat.com
GWM Application : https://bit.ly/3myOJbS
GWM Google Map: https://g.co/kgs/8oxCHb
#GWMTH #HAVALTH #ORATH #GWMKorat
#HAVALH6 #HAVALJOLION #HAVAL #GWM #GWMThailand
#GWMTH #HAVALTH #HAVALH6PHEV #FUTURETRANSFORMED
#JourneyOfJoy #TestdrivewithJolion
#GWM #GWMTH #HAVALTH #HAVALJOLION #JOLION
#HAVALH6 #HAVAL #GWM #GWMThailand